Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на интервю за назначаване на служител за длъжност “Главен специалист”, отдел „Административно-правeн“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.