Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Контрол на медицинските дейности и здравна информация“, дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 19.06.2023г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 07.07.2023г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Инспектор"
Дата на публикуване: 13.07.2023г.

Класиране
Дата на публикуване: 28.08.2023г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.