Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обява

РЗИ СТАРА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

  Дата на провеждане – от 07.04.2014г. до 11.04.2014г.
  Цена за 1 лице – 259 лв.
  Срок на подаване на молби в РЗИ - 04.04.2014г.

2.Курс за  автоклависти / организиран съвместно с ЕТ “ Бончо Запрянов “  гр.Стара Загора/:

  Дата на провеждане – 10.03. – 14.03.2014 г.  
  Срок за подаване на  заявления в РЗИ – 28.02.2014г.

Забележка:
  Максимален брой участници за 1 група – 10 души.
  При желаещи повече от 10 души ще бъде формирана 2-ра група и ще бъде определена 2-ра дата.
      
База на провеждане на курсовете  - РЗИ Стара Загора,ул.“Стефан Караджа” № 10,

Телефони за допълнителна информация - 042/602468,
  GSM 0887942779 - д-р Кайракова
  GSM 0884900657 - д-р Перчемлиева

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.