Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обява

РЗИ Стара Загора организира следните курсове:

1. Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

   Дата на провеждане – от 20.04.2015г. до 24.04.2015г.
   Цена за 1 лице – 259 лв.
   Срок на подаване на молби в РЗИ - 17.04.2015г.

2. Курс за автоклависти /организиран съвместно с ЕТ “ Бончо Запрянов “  гр. Стара Загора/:

   Дата на провеждане – 16.03. – 19.03.2015 г.  
   Срок за подаване на  заявления в РЗИ – 12.03.2015г.

Забележка:
Максимален брой участници за 1 група – 12 души.
При желаещи повече от 10 души ще бъде формирана 2-ра група и ще бъде определена 2-ра дата.

База на провеждане на курсовете:
РЗИ Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” № 10

Телефони за допълнителна информация:
042/602468, GSM 0884900657 - д-р Перчемлиева

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.