Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Отдел „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ", Дирекция „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.