Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ИНСПЕКТОР, Отдел „Организация и контрол на медицинската експертиза и здравна информация”, Дирекция „Медицински дейности”

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, Дирекция „Обществено здраве”

Виж пълния текст...

Обява

РЗИ – Стара Загора организира провеждането на Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезифекции, дезинсекции и дератизации.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.