Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания“, дирекция „Надзор на заразнита болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 21.06.2023г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 10.07.2023г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен експерт"
Дата на публикуване: 14.07.2023г.

Класиране
Дата на публикуване: 13.09.2023г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Контрол на медицинските дейности и здравна информация“, дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 19.06.2023г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 07.07.2023г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Инспектор"
Дата на публикуване: 13.07.2023г.

Класиране
Дата на публикуване: 28.08.2023г.

Обявление

За провеждане на интервю за назначаване на служител за длъжност “Главен специалист”, отдел „Извънболнична помощ и медицинска експертиза“, дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Обявление

За провеждане на интервю за назначаване на служител за длъжност “Главен специалист”, отдел „Извънболнична помощ и медицинска експертиза“, дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Обявление

За провеждане на интервю за назначаване на служител за длъжност “Старши специалист”, отдел „Санитарна микробиология“, дирекция „Лабораторни изследвания“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.