Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“, Дирекция „Лабораторни изследвания” в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“, Отдел „Противоепидемичен контрол”, Дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, Дирекция "Обществено здраве" в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Финансово стопански дейности”, Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Финансово стопански дейности”, Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” в РЗИ - Стара Загора

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.