Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, отдел "Финансово-стопански дейности”, дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” в РЗИ - Стара Загора

Виж пълния текст...

Обявление

РЗИ – СТАРА ЗАГОРА организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за длъжността “ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР” на Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.