Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 08.10.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 25.10.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Старши инспектор"
Дата на публикуване: 03.11.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 08.11.2021г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Финансово-стопански дейности“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 05.10.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 22.10.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Младши експерт"
Дата на публикуване: 01.11.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 08.11.2021г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”, отдел „Финансово-стопански дейности“, дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 03.08.2021г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 20.08.2021г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен счетоводител"
Дата на публикуване: 31.08.2021г.

Класиране
Дата на публикуване: 03.09.2021г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания”, дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”, отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Списък на допуснати кандидати

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.