Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Отдел „Организация и контрол на медицинската дейност”, Дирекция „Медицински дейности”

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, Дирекция „Обществено здраве”
Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Отдел „Административно - правен”, Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване”

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, отдел „Финансово стопански дейности”, дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.