Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 22.06.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 11.07.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен инспектор"
Дата на публикуване: 11.07.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 08.08.2022г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел “Санитарна микробиология“, дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 06.06.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 23.06.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 11.07.2022г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Здравно-техническа експертиза", дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 11.05.2022 г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 30.05.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Инспектор"
Дата на публикуване: 03.06.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 12.06.2022г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Контрол на медицинските дейности и здравна информация", дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 31.03.2022 г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 18.04.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Инспектор"
Дата на публикуване: 21.04.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 04.05.2022г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Контрол на медицинските дейности и здравна информация", дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 31.03.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 18.04.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Младши експерт"
Дата на публикуване: 21.04.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 04.05.2022г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.