Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ИНСПЕКТОР, отдел "Противоепидемичен контрол", Дирекция "Надзор на заразните болести" - 2 свободни места

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция "Лабораторни изследвания"

Виж пълния текст...

Обява

РЗИ – Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.