Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

Регионална здравна инспекция Стара Загора уведомява общопрактикуващите лекари, че разполага със следното употребявано медицинско оборудване:

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ИНСПЕКТОР, Отдел „Противоепидемичен контрол", Дирекция „Надзор на заразните болести"

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.