Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Заповеди

Заповед № РД-01-139/04.06.2019г. относно определяне на Списък на категориите информация, класифицирани като служебна тайна в Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.