Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Отчет за постъпили сигнали за корупция

През 2016 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2017 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

През 2018 г. няма постъпили сигнали за корупция в РЗИ - Стара Загора.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.