Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Кога детето ни има проблем?
Всяка внезапна и драматична промяна, засягаща училищния успех, присъствието на занятия или влошаване поведението на дете, юноша или девойка, трябва да се възприеме с необходимата сериозност.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.