Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Анкетно проучване "Какъв е рискът за мен?"
Анкетното проучване е проведено в изпълнение на дейности по Националнапрограма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции 2008– 2015 г. от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” на РЗИ –Стара Загора.

Виж повече...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.