Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм.
По данни на Световната здравна организация всяка година в резултат на пътнотранспортни произшествия (ПТП) загиват над 1.2 милиона души, а още 50 милиона получават различни по вид и тежест травми.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.