Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Публична покана № 9035139/ 24.10.2014 г. с предмет: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на РЗИ Стара Загора”

Публична покана  за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция Стара Загора”

Приложения към публичната покана № 9035139 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)
Протокол от проведено заседание
Договор към ПП № 9035139
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.