Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Публична покана № 9036280/ 20.11.2014 г. с предмет: "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на преносимо медицинско оборудване за санитарен автомобил"

Публична покана  за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на преносимо медицинско оборудване за санитарен автомобил, включващо и многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина"

 

Публична покана
Проект на договор
Техническа спецификация
Протокол на комисия
Договор към ПП № 9036280
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.