Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 16.10.2015 г.: Процедура за избор на лечебно заведение, което да извърши не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравно неосигурени лица от ромски произход

Регионална здравна инспекция - Стара Загора кани лечебни заведения, които проявяват интрес да участват в процедура за избор на изпълнител, който да извърши не по-малко от 500 флуорографски изследвания на здравнонеосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места в област Стара Загора.
Изследванията ще се извършват в изпълнение на дейности за 2014 г. от Плана за действие за периода 2011-2015г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, приет с Решение № 589 на МС от 2011 г.
За изпълнение на посочените изследвания ще бъдат предоставен мобилен медицински кабинет. Изпълнението на изследванията е в срок до 20 ноември 2015 г.

Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП
Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП
Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
Договор за мобилни кабинети
Списък на експерти
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.