Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Публикувано на 10.03.2021 г. – Съобщение по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно предоставяне на Интернет услуга за срок от 12 месеца за нуждите на РЗИ – Стара Загора".

ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Съобщение с изх. № 26-02-3/10.03.2021г. на директора на РЗИ – Стара Загора за събиране на оферти за обществена поръчка при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане, с предмет: „Абонаментно предоставяне на Интернет услуга за срок от 12 месеца за нуждите на РЗИ – Стара Загора".

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.