Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Публикувано на 16.10.2015 г.: Процедура за избор на изпълнител на доставки на автомобилно гориво

Предмета на поръчката е насочена към избор на изпълнител на доставки на автомобилно гориво бензин А 95H за нуждите на Регионална здравна инспекция - Стара Загора.
Зареждането на горивoтo ще става при условията на безналично заплащане посредством карти, предоставени от Изпълнителят безвъзмездно.
Предлаганото от участника гориво трябва отговаря на изискванията за качество съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на показателите по БДС или еквивалент.

Проект на договор
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.