Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на технически и ценови оферти по следните три обособени позиции

Първа позиция: „Изграждане на структурирана кабелна система (локална мрежа) за нуждите на РЗИ Стара Загора”
Втора позиция: Лиценз за антивирусен софтуер
Трета позиция: Изграждане на система - защитна стена

Първоначално определеният срок за получаване на оферти се удължава с цел даване възможност на повече кандидати за участие и представяне на оферти и извършване на възможно най-точен и целесъобразен избор на изпълнител.

Офертите следва да бъдат подадени/получени в срок до 13:30 ч. на 16.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.