Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Абонаментно предоставяне на Протектирана Интернет услуга за нуждите на РЗИ – Стара Загора

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за „Абонаментно предоставяне на Протектирана Интернет услуга за срок от 12 месеца".
Офертите следва да бъдат подадени в срок до 16:30 ч. на 17.02.2020г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.