Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 17.12.2021 г.: Съобщение за пазарно проучване с предмет: „Сервизно обслужване на пожарогасителна техника“ в административна сграда на РЗИ - Стара Загора".

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за участие в пазарно проучване с предмет: „Сервизно обслужване на пожарогасителна техника“ в административна сграда на РЗИ - Стара Загора".

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 16:00 ч. на 30.12.2021г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване (деловодство), ет. 1.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.