Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Публикувано на 15.12.2022 г.: Съобщение за пазарно проучване с предмет: „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт моторно-превозните средства на РЗИ- Стара Загора".

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за участие в пазарно проучване с предмет: „Избор на автосервиз за извършване на извънгаранционна сервизна поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски и/или бояджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на служебните автомобили на РЗИ- Стара Загора".

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 16:00 ч. на 20.12.2022 г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване (деловодство), ет. 1.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.