Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 10.02.2023 г.: Покана за пазарно проучване с предмет: “Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж.”

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за участие в пазарно проучване с предмет: “Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал.1 и ал. 3 от ЗУТ, и изготвяне на технически паспорт на административна сграда на РЗИ – Стара Загора".

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик, върху който да е изписано името на пазарното проучване и координати за обратна връзка, в срок до 16:00 ч. на 14.02.2023 г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване (деловодство), ет. 1.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.