Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Публикувано на 21.02.2023 г.: Покана за пазарно проучване с предмет: “Избор на мобилен оператор на електронни съобщителни и интернет услуги за нуждите на РЗИ – Стара Загора”

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за участие в пазарно проучване с предмет: “Избор на мобилен оператор на електронни съобщителни и интернет услуги за нуждите на РЗИ – Стара Загора".

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик, върху който да е изписано името на пазарното проучване и координати за обратна връзка, в срок до 16:30 ч. на 24.02.2023 г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване (деловодство), ет. 1.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.