Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация

РЗИ Стара Загора провежда контрол върху дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, извършвани от физически и юридически лица.
Списък на действащи ДДД фирми в Старозагорската област можете да изтеглите тук

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.