Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Извънболнична помощ

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения, на територията на област Стара Загора можете да изтеглите тук:

- общопрактикуващи лекари; 

- лекари по дентална медицина;

- специалисти;

- МЦ, ДКЦ, лаборатории, хосписи.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.