Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Съхранение и продажба на лекарствени продукти

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, регистрирани съгласно чл.5, ал.1 и 2 от Наредба №5/ 06.07.2011г., на територията на област Стара Загора, актуален към 01.07.2018г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.