Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите на РЗИ - Стара Загора за периода 2018г. - 2023г., актуален към 05.10.2023г., можете да изтеглите тук

Списък на служителите на РЗИ - Стара Загора, неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ за периода 2018г. - 2023г., актуален към 05.10.2023г., можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.