Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Регистър ООП

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Нехранителните обекти с обществено предназначение подлежат на регистрация от Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Условията и реда за регистриране на нехранителните обекти с обществено предназначение са посочени в Наредба № 9 на МЗ /21.03.2005г./

РЗИ Стара Загора води и поддържа регионален регистър на нехранителните обекти с обществено предназначение, намиращи се на територията на област Стара Загора.

Регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 20.05.2022 г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.