Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Мисия и визия

Концепцията за развитие на РЗИ - Стара Загора е съобразена с Националната здравна стратегия 2021-2030 на Министерство на здравеопазването на Република България, както и с основни нормативни актове като Закона за здравето и Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.