Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Новини

30.03.2020 г.

В РЗИ Стара Загора са получени:
• Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2020 г. на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда”– София
• Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2020 г. на Националния център по обществено здраве и анализи.
Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страниците на лечебните заведения или в РЗИ Стара Загора.

06.06.2019 г.

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г., на Медицински факултет – София.
Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Медицински университет София medfac.mu-sofia.bg или в РЗИ Стара Загора – д-р Георгиева.
Срок за подаване на заявките от лечебните заведения в РЗИ Стара Загора – 15.08.2019 г.

01.02.2019 г.

Обявена е трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение да бъде финансирано по Проект BG05M9OP001-1.015-001 “Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Ще бъдат подкрепени следните групи лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти:
1. Такива, които имат сключен договор за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на място, финансирано от друг източник, по реда на отменената Наредба №34 /2006 г., по специалност различна от: АИЛ, обща и клинична патология, педиатрия, спешна медицина, инфекциозни болести и неонатология (за които МЗ заплаща стойността на теоретичното и практическото обучение).
2. Специализанти, които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба №1/2015 г.
Кандидатстването се извършва онлайн, чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението в електронния сайт: www.specializanti-mh.info.

Процедурата е отворена, а срокът за кандидатстване е до 30.09.2020 г.

С одобрените кандидати ще бъде сключен 5 странен договор за финансиране между МЗ, висше училище по медицина, лечебно (здравно) заведение – база за специализация, ръководител на лекаря – специализант и лекаря – специализант.

За контакти и допълнителна информация:
Антоанета Димова – ръководител на проекта, тел.02/9301271
Павлина Христова, тел. 02/9301206
Ел. поща на проекта: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

07.01.2019 г.

В РЗИ Стара Загора е получена Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2019 г. на НЦОЗА. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ - Стара Загора или на интернет страницата на НЦОЗА: http://www.ncpha.government.bg в раздел „Учебна дейност”.
Заявките се попълват и изпращат в електронна форма, съгласно указанията в интернет страницата на НЦОЗА, в срок не по-късно от 15 дни преди датата за начало на курса, посочена в Програмата.

03.04.2018 г.

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2018 г. на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” – сърдечно-съдов център – София. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ” – сърдечно-съдов център, в рубриката „За нас” – секция „Учебен отдел”. Подробна и допълнителна информация на тел: 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

02.02.2018 г.

В РЗИ Стара Загора е получена Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2018 г. на НЦОЗА. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на НЦОЗА: http://www.ncpha.government.bg в раздел „Учебна дейност”. Заявките се попълват и изпращат в електронна форма, съгласно указанията в интернет страницата на НЦОЗА, в срок не по-късно от 15 дни преди датата за начало на курса, посочена в Програмата.

В РЗИ Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение за 2018 г. на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда” ЕАД гр.София. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ - Стара Загора – д-р Георгиева, стая 221. Заявките се изпращат в срок не по-късно от 3 седмици преди датата за начало на курса, посочена в Програмата.

07.07.2017 г.

На вниманието на лекарите - специализанти

Обявена е втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по изпълнявания от Министерство на здравеопазването проект “Специализация в здравеопазването” BG05М9ОР001-1.012-0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Ще бъдат подкрепени лекари – специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба №34/2006 г. Кандидатстването се извършва онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението в елелектронния сайт на проекта: www.specializanti-mh.info. На същия сайт, в раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари – специализанти със срок на кандидатстване до 23.07.2017г.”, е публикувана информация за условията и реда за кандидатстване.
С одобрените кандидати се сключва петстранен договор за финансиране между МЗ, висше училище по медицина, лечебно или здравно заведение (база за обучение), ръководител на лекаря-специализант и лекар – специализант.
За контакти и допълнителна информация:
Антоанета Димова – ръководител на проекта, тел.02/9301271
Павлина Христова, тел. 02/9301206
Ел. поща на проекта: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

26.06.2017 г.

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018г. на Военномедицинска академия гр.София.
Заявления на кандидати за обучение в тематични курсове ще се приемат във ВМА до 21.07.2017г. Заявленията за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирани медицински дейности и индивидуално обучение ще се приемат във ВМА целогодишно.
План-разписанието, както и образци на заявленията за различните видове обучения можете да изтеглите от сайта на ВМА: www.vma.bg

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.