Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Адрес:
ул."Стефан Караджа" №10
Стара Загора
България
6000
Телефон:
042/ 631 160
Изпращане на е-мейл
(по избор)

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.