Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.