Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домов

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.