Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Длъжностно лице за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нередности в РЗИ - Стара Загора

Подаване на сигнал за нередност

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (DOCX) на КЗЛД, утвърден с Решение от 19.04.2023 г.

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.