Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Новини

01.11.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности за:
МБАЛ-МК „Св. Иван Рилски” ЕООД, Пловдив, клон Стара Загора
Лекар – специализант:
• Ортопедия и травматология – 1 място
• Урология – 1 място

 

21.10.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности за:
МБАЛ "Тракия” ЕООД, Стара Загора
Лекар – специализант
• 1 място за длъжност УНГ - болести

19.09.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти, както следва :
• Неврохирургия – 2 длъжности
• Урология - 2 длъжности
• Гръдна хирургия - 1 длъжност
• Обща и клинична патология - 1 длъжност
• Клинична микробиология - 1 длъжност
• Клинична вирусология - 1 длъжност
• Образна диагностика - 2 длъжности
• Педиатрия - 1 длъжност
• Спешна медицина - 1 длъжност
• Лъчелечение - 1 длъжност
• Медицинска онкология - 2 длъжности

Необходими документи за кандидатстване:
• Диплома( копие) за придобита образователно – квалификационна степен.
• Заявление по образец
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация
• Свидетелство за съдимост
• Карта за предварителен медицински преглед
• Препис- извлечение от трудова книжка ( при наличие на такава)

Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ в периода от 15.09.2022г до 15.10.2022г, всеки работен ден от 09:00 до 15:00ч.

01.09.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности за:
МБАЛ „Тракия” ЕООД, Стара Загора
Лекари-специализанти, считано от 01.09.2022 г.:
• Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места
• Кардиология - 1 свободно място

10.08.2022 г.

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти, както следва:
• Неврохирургия – 1 длъжност
• Урология - 2 длъжности
• Гръдна хирургия - 1 длъжност
• Инфекциозни болести - 1 длъжност
• Обща и клинична патология - 1 длъжност
• Клинична микробиология - 1 длъжност
• Клинична лаборатория - 1 длъжност
• Клинична вирусология - 1 длъжност
• Клинична хематология - 1 длъжност
• Детска хирургия - 1 длъжност
• Образна диагностика - 1 длъжност
• Клинична имунология - 1 длъжност
• Спешна медицина - 1 длъжност
• Психиатрия - 1 длъжност
• Лъчелечение - 1 длъжност
• Медицинска онкология - 1 длъжност

На основание чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти, както следва :
• Операционна и превързочна техника - Медицинска сестра (акушерка) – 4 длъжности
• Анестезиология и интензивни грижи - Медицинска сестра (акушерка) - 4 длъжности
• Спешна медицинска помощ - Медицинска сестра (акушерка) – 4 длъжности

Необходими документи за кандидатстване:
• Диплома (копие) за придобита образователно – квалификационна степен.
• Заявление по образец
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация
• Свидетелство за съдимост
• Карта за предварителен медицински преглед
• Препис- извлечение от трудова книжка (при наличие на такава).

Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“, в периода от 08.08.2022г. до 08.09.2022г., всеки работен ден от 09:00ч. до 15:00ч.


31.05.2022 г.
 

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 г., на Медицински факултет – София. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Медицински университет - София: https://medfac.mu-sofia.com – в раздел СДО или в РЗИ - Стара Загора – д-р Десислава Георгиева.

Срок за подаване на заявките от лечебните заведения в РЗИ - Стара Загора – 26.08.2022 г.

 
16.05.2022 г. 

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, в Медицински център Верея ЕООД - Стара Загора е обявен конкурс за Лекар, специализант по Очни болести – 3 длъжности.

За участие в конкурса следва да подадат документи за кандидатстване в съответното лечебно заведение в срок до 20.05.2022г.

Допълнителна информация на телефони 0879661688, 0887705083 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


18.03.2022 г.
 

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в:
МБАЛ - Медицински комплекс "Св.Иван Рилски" ЕООД - клон Стара Загора е обявен конкурс за специализант по:
• Кардиология - 1 длъжност;
• Анестезиология и интензивно лечение - 1 длъжност;
• Ортопедия и травматология - 1 длъжност;
• Урология - 1 длъжност;

Обявата е публикувана във в. "Старозагорски новини", бр. 21 от 18.03.2022 г.

13.01.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

1. УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
По чл. 11 от Наредба 1/2015 г:

• Инфекциозни болести - 1 длъжност;
• Клинична хематология - 1 длъжност;
• Психиатрия - 2 длъжност;
• Спешна медицина - 2 длъжности;
• Хирургия - 1 длъжност;
• Гръдна хирургия - 1 длъжност;
• Урология - 1 длъжност;
• УНГ - 1 длъжност;
• Клинична имунология - 3 длъжности;
• Патоанатомия - 1 длъжност;
• Физиотерапия и рехабилитация - 1 длъжност;
• Образна диагностика - 1 длъжност.
• Анестезиология и интензивни грижи
/за медицински сестри и акушерки/ - 3 длъжности
По чл. 13 от Наредба 1/2015 г.
• Медицинска онкология - 4 длъжности;
• Лъчелечение - 4 длъжности
• Детска ревматология - 1 длъжност

2. МБАЛ "Тракия" ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места;
• Ортопедия и травматология - 2 свободни места;
• Нервни болести - 1 свободно място;
• Ендокринология - 1 свободно място;
• Гастроентерология - 1 свободно място;
• Акушерство и гинекология - 1 свободно място;
• Хирургия - 2 свободни места;
• Съдова хирургия - 1 свободно място.

3. "ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• психиатрия – 3 длъжности
- Немедицински длъжности - Специализант:
• клинична психология – 1 длъжност

20.10.2021 г.
Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:
1. МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, Казанлък
- Лекари-специализанти:

- Клинична лаборатория – 1 длъжност;
- Ушно-носно-гърлени болести – 1 длъжност;
- Акушерство и гинекология – 1 длъжност;
- Хирургия – 1 длъжност;
- Анестезиология и интензивно лечение - 1 длъжност;
- Гастроентерология – 1 длъжност;
- Образна диагностика – 1 длъжност;
- Нервни болести – 1 длъжност.
2. "Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД, Стара Загора
- Лекари-специализанти:

- Медицинска онкология – 1 длъжност;
- Лъчелечение – 1 длъжност
3. УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, Стара Загора
- Лекари-специализанти:

По чл. 11 от Наредба1/2015
- „лекар специализант по Инфекциозни болести” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Клинична хематология” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Гръдна хирургия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Психиатрия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Спешна медицина” - 2 длъжности
- „лекар специализант по Клинична имунология” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Патоанатомия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Неврохирургия” - 1 длъжност
По чл. 13 от Наредба1/2015
- „лекар специализант по Медицинска онкология” - 2 длъжности
- „лекар специализант по Лицево-челюстна хирургия”- 2 длъжности
- „лекар специализант по Пластично-възстановителна хирургия”- 2 длъжности
- „лекар специализант по Лъчелечение” - 2 длъжности
- Медицински сестри – специализанти:
По чл. 11 от Наредба1/2015
- Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) - 2 длъжности
- Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) - 3 длъжности
- Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) - 3 длъжности
- Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери) – 2 длъжности
- Държавна поръчка:
- Лекар специализант по Клинична вирусология По чл. 13 от Наредба1/2015 - 1 длъжност
- Медицинска сестра специализант по Анестезиология и интензивни грижи /за мед. сестри и акушерки/ - 1 длъжност
4. „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари специализанти
- „лекар специализант по Психиатрия” - 4 длъжности
- Немедицински специалисти
- Клинична психология /за психолози/ - 2 длъжности
5. ДПБ „Д-р Георги Кисьов“  - гр.Раднево
- Лекари специализанти
- „лекар специализант по Психиатрия” - 4 длъжности

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.