Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Заместник директор

 Заместник директор - д-р Недялка Кабаджова

ул."Ст. Караджа" №10, ет.2, стая 220
Телефон: 042/631009

 

Правомощия на зам.директора на РЗИ

Заместник директорът подпомага  директора на РЗИ при осъществяване на неговите функции. Изпълнява функциите на директора на РЗИ в негово отсъствие въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

 

Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.