Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

5 май - ден на Глобалната кампания на СЗО „СПАСИ ЖИВОТ - Почисти ръцете си”

ratse 01Всяка година на 5 май Световната Здравна Организация (СЗО) организира глобална кампания под мотото: „Спаси живот - Почисти ръцете си”. Кампанията стартира през 2009 г. и има за цел да поддържа в световен мащаб огромното значение на добрата хигиена на ръцете в областта на здравеопазването, като средство за ограничаване на инфекциите.

Тази година СЗО поставя на фокус влиянието, което добрите хигиенни практики оказват върху предотвратяването на сепсиса, свързан със здравните грижи. Кампанията ще се проведе под наслов: „Това е във вашите ръце - предотвратяване на сепсис в здравеопазването“. Терминът "сепсис“ е въведен от Хипократ в четвърти век пр. Хр. за означаване на процес на „разпадане“ или „разлагане“ на органична жива материя.

Сепсисът се причинява от имунния отговор на организма, който естествено се предизвика като реакция към развиваща се инфекция. Най-често инфекцията е бактериална , но може да бъде причинена и от гъбички , вируси или паразити.

Според тежестта на протичане, клиничната класификация разделя сепсиса на три групи: сепсис, тежък сепсис и септичен шок. Рискът от смърт от сепсис достига до 30%, от тежък сепсис до 50% и от септичен шок до 80%. В рисковите групи попадат бременните, новородените, възрастните хора, тези с имунен дефицит или хронични заболявания и хоспитализираните пациенти.

ratse 02Сепсисът се очаква да засегне повече от 30 милиона пациенти всяка година по света, от които 3 милиона бебета, 1,2 милиона деца и да доведе до около 6 милиона смъртни случаи.

Инфекциите, свързани със здравните грижи, инфекциите, получени по време на предоставянето на здравни грижи, са чести и представляват рисков фактор за развитие на сепсис. Ефективната хигиена на ръцете играе ключова роля в предотвратяването на това тежко, често летално и скъпоструващо на лечебните заведения усложнение. Основният източник на инфекциозни организми в болничната среда е заразеният или силно колонизиран пациент и принципният път на предаване е чрез ръцете на болничния персонал. Измиването и дезинфекцията на ръцете се считат за единствена и най-важна мярка за предотвратяване на вътреболнични инфекции.

РЗИ – Стара Загора напомня, че хигиенната дезинфекция на ръцете е индикатор за качеството на предлаганите услуги и се извършва в 5 стъпки:

ratse 03

  1. Преди контакт с пациента
  2. Преди извършване на асептична процедура
  3. След контакт с телесни течности
  4. След контакт с пациента
  5. Преди и след контакт със заобикаляща пациента среда

Следването на тези стъпки предотвратява риска от развитие на сепсис в болнична обстановка с 50%.

За пореден път и през настоящата 2018 г. РЗИ – Стара Загора се присъединява към инициативата на СЗО и призовава медицински работници, лечебни заведения и организации да проведат кампания за подобряване хигиената на ръцете на мястото на медицински грижи, с оглед предотвратяване и ограничаване на сепсиса, свързан с медицинското обслужване и да покажат своята подкрепа и съпричастност чрез организиране и провеждане на мероприятия за отбелязване на 5 май 2018 г. под наслов: „Това е във вашите ръце - предотвратяване на сепсис в здравеопазването“

ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПАСИМ МИЛИОНИ ЖИВОТИ ВСЯКА ГОДИНА!

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.