Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

10 октомври – Ден на психичното здраве

Всяка година на 10 октомври се отбелязва Световният ден за психично здраве. Той се провежда с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО), с цел информираност на обществото за проблемите на психическото здраве.

Отбелязва се за първи път на 10 октомври 1992 г. и първоначално стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър. В Световната федерация за психично здраве членуват организации и лица от 112 страни от цял свят.

В края на месец септември 2018 г. в Ню Йорк държавните и правителствени ръководители обещаха да приложат 13 нови стъпки за борба с неинфекциозните болести, включително рак, сърдечно-съдови и респираторни заболявания, инсулт и диабет, както и да насърчават психичното здраве и благосъстоянието.

Психичното здраве обхваща широк спектър от дейности, пряко или непряко свързани с компонента на психичното благосъстояние, включен в дефиницията на СЗО за здравето: "състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, не само липса на болест". Това се отнася до насърчаването на здравето, предотвратяването на психични разстройства и лечението и рехабилитацията на хора с психични разстройства.

Отбелязването на 10 октомври като Световен ден на психичното здраве цели да насочи вниманието на обществото към психичните проблеми и да предизвика обществени дискусии, свързани с превенцията и лечението на психичните заболявания.

Според данните на СЗО над 450 млн. души по света имат психични разстройства. Българите най-често страдат от тревожни разстройства - 11.4% от населението; разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) - 6.2%; злоупотреби с вещества — 3.3 %. Статистиката показва, че у нас по-често боледуват жените, освен това те но-често се обръщат за професионална помощ от мъжете. По възрастови групи най-висок риск от заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години. За съжаление, все по-рядко хората с подобни проблеми се обръщат за помощ към лекарите.

Основната причина за поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. Социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и особеностите на съответната култура са сред другите фактори, които водят до тези разстройства. Първите симптоми, които биха могли да издават наличието на проблеми са безсъние, честа умора, лошо настроение раздразнителност. В тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист -психиатър, психотерапевт, психолог.

Тази година Международният ден на психичното здраве - 10 октомври, преминава под мотото „Младите хора и психичното здраве в един променящ се свят". Той е насочен към младите хора с психични разстройства като опит да се акцентира върху техните нужди, като се създадат възможности за реализацията им в подкрепяща среда и предпоставки за активното им социално включване.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.