Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

15 ноември – Международен ден без тютюнопушене

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. Призивът на този ден е всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Според данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България“ през 2017 г., разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35%) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21%, след Хърватия), а при 15-годишните момичета 30% са редовни пушачи, което е най-високото равнище в ЕС. Съгласно оценките на Световната банка цената, която плаща здравната система на дадена държава за последствията за здравето от употребата на тютюневи изделия, съставлява между 0.1% и 1.1% от брутния вътрешен продукт в различните страни.

Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за болестност и смъртност сред населението. Данните в България показват, че 13.5% от всички болести и 12.4% от смъртните случаи възникват вследствие употребата на тютюневи изделия. Изчислено е, че в Европейски мащаб всяка година приблизително 650 000 активни и пасивни пушачи умират преждевременно. Във връзка с това Министерството на здравеопазването определя за мото на кампанията на 15 ноември 2018 г. „Спри сега за по-добро здраве утре”. Основната цел на кампанията е активните пушачи да преустановят употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия.

По повод Международния ден без тютюнопушене Регионална здравна инспекция - Стара Загора е планирала следните инициативи:
• Измерване на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта чрез издишан въздух на активни и пасивни пушачи
• Здравно-образователни дейности
• Обучение на Ученически съвети и ученици с подчертано отношение към превенцията на тютюнопушене
• Разпространение на здравн- информационни материали.

С методичната подкрепа на РЗИ в училищата на Област Стара Загора са планирани различни дейности:
• Община Стара Загора
o Дебати-дискусии
o Изработване и представяне на презентации
o Изработване на табла
o Видеопрожекции
o Интернет послания
o Конкурси за рисунки по темата, както и изложби
o Ролеви игри
o Футболни срещи под мотото „Спорт без тютюнев дим”
o Четене на доклади в часовете по биология и здравно образование.

• Община Казанлък
o Изработване на презентации и информационни табла
o Беседи и дискусии
o Изработване на табла
o Интернет послания
o Подреждане на информационен кът
o Волейболен мач под надслов „Активни и здрави – без цигари”
o Изработване на макети на бял дроб на пушач и непушач
o Конкурси за стихотворение, рисунки, подреждане на изложби
o Спортни игри
o Интерактивни занимания, насочващи вниманието към вредата от тютюнопушенето
o Обучение на Ученически съвети и ученици с подчертано отношение към превенцията на тютюнопушене.

• Община Чирпан
o Видеопрожекции
o Лекции, беседи, дискусии.

• Община Гълъбово
o Изработване на презентации и информационни табла.

• Община Павел баня
o Изработване на табла и презентации
o Фейсбук послания
o Изложби
o Дискусии.

• Община Раднево
o Изработване на табла и презентации
o Провеждане на google анкета: „Тютюнопушенето – нездравословен навик”
o Изработване на дипляна
o Видеопрожекции.

• Община Гурково
o Дискусия, беседа
o Разпространение на здравно-образователни материали
o Конкурс за есе и рисунка
o Изработване на постер.

• Община Мъглиж
o Изработване на табла и презентации
o Видеопрожекции
o Подреждане на изложби
o Разговори и беседи с ученици
o Футболен турнир
o Изложба от рисунки.

• Община Николаево
o Спортен празник – турнири по футбол и волейбол
o Изработване на рисунки върху асфалт
o Оформление на информационен кът
o Беседи, дискусии, лекции
o Провеждане на викторини.

 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.