Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

10 октомври – Световен ден на психичното здраве

Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 oктомври 1992 година и първоначално стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър. Това е ден за образование и гласност за психичното здраве, както и за борбата против стигмата на психичните заболявания в обществото. Доброто психично здравe е състояние на благополучие, при което хората притежават умения да се справят с ежедневните стресови фактори.

Според данните на СЗО, над 450 млн. души по света имат психични разстройства. Българите най-често страдат от тревожни разстройства – 11,4% от населението, разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) – 6,2%, злоупотреби с вещества – 3,3 %. Статистиката показва, че у нас по-често боледуват жените, освен това те по-често се обръщат за професионална помощ от мъжете. По възрастови групи най-висок риск от заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години. За съжаление все по-рядко хората с подобни проблеми се обръщат за помощ към лекарите.

Основната причина за поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. Социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и особеностите на съответната култура са сред другите фактори, които водят до тези разстройства. Първите симптоми, които биха могли да издават наличието на проблеми, са безсъние, честа умора, лошо настроение раздразнителност. В тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист –психиатър, психотерапевт, психолог.

Световният ден на психичното здраве е повод да напомним на обществеността за проблемите с психичното здраве и да се мобилизират усилията за подкрепа на промоцията на психичното здраве.

По повод 10 октомври Регионална здравна инспекция - Стара Загор,а в партньорство с Регионална библиотека „ Захарий Княжески“ и читалищни библиотеки в различни населени места, още веднъж обръща внимание на важността на психично здраве чрез обучения, посветени на общуване без агресия.

На 30 септември се проведе обучение в НЧ „Цвятко Радойнов - 1885“ град Крън. Предстои на 11 октомври да се проведе в НЧ „П. К. Яворов - 1867“ и на 28 октомври в НЧ „Отец Паисий - 1903“ с. Средно градище.

Не на последно място припомняме, че стресът е водеща причина, заедно с тютюнопушенето, за редица заболявания. Решение на проблема би могло да се намери в Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене към Регионална здравна инспекция Стара Загора. Консултациите са безплатни и всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Необходимо е желание да се разделите с навика тютюнопушене и да запишете своя час на телефон 0882 44 29 99 или на националната линия за отказ от тютюнопушене 0700 10 323.

Профилактиката е от особено значение, тъй като всички ние сме подложени на ежедневен стрес.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.