Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Срокът на временните противоепидемични мерки се удължава до 2 ноември

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение No 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от главния държавен здравен инспектор, министърът на здравеопазването издаде заповед, с която срокът на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България се удължава до 02.11.2022 г.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.