Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Въведените противоепидемични мерки в България се удължават до 16 ноември

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за дравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение No 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и предложение от главния държавен здравен инспектор, министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев издаде заповед, с която удължава срока на на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 16 ноември 2022 г.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.