Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи. Цел на палиативните медицински грижи е поддържане качеството на живот чрез намаляване или премахване на някои непосредствени прояви на болестта, както и на неблагоприятните психологични и социални ефекти, свързани с нея. Палиативните медицински грижи включват:
- медицинско наблюдение; 
- здравни грижи, насочени към обгрижване на пациента, премахване на болката и психоемоционалните ефекти на болестта; 
- морална подкрепа на пациента и неговите близки. 
Палиативни медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, от диспансери и хосписи.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.