ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ 

„Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения на служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”

Новини

Важно съобщение

Регионална здравна инспекция град Стара Загора започна реализацията на проект: „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”.

Read more ...

РЗИ Стара Загора започва проект по ОПАК

През месец септември, Регионална здравна инспекция град Стара Загора  започва реализацията на проект: „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”.

Read more ...

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд